Back

ⓘ مایکوباکتریوم ، جنسی از شاخه اکتینوباکتریاسه است که در خانواده خود به نام مایکوباکتریاسه قرار می‌گیرد. جنس مایکوباکتریوم شامل بیماری زاهای مهمی مانند مایکوباکتر ..مایکوباکتریوم
                                     

ⓘ مایکوباکتریوم

مایکوباکتریوم ، جنسی از شاخه اکتینوباکتریاسه است که در خانواده خود به نام مایکوباکتریاسه قرار می‌گیرد. جنس مایکوباکتریوم شامل بیماری زاهای مهمی مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره است. پیشوند یونانی myco به معنای قارچ است به این دلیل که باکتری همانند قارچ در سطح محیط کشت مایع رشد می‌کند.

                                     

1. ویژگی‌های میکروب شناسی

مایکوباکتریوم، باکتری‌هایی هوازی، غیر متحرک غیر از مایکوباکتریوم مارینوم که در داخل ماکروفاژها متحرک است و اسید فاست هستند. آن‌ها کپسول یا اندوسپور تولید نمی‌کنند. با این وجود، مقاله جدیدی در مجله علمی PNAS، اسپورزایی را در مایکوباکتریوم مارینوم و شاید مایکوباکتریوم بوویس نشان می‌دهد اما سایر دانشمندان، این بحث را به چالش کشیده‌اند و با آن به مخالفت پرداخته‌اند. مایکوباکتریوم‌ها، باکتری‌هایی اسید فاست هستند. آن‌ها دیواره سلولی ضخیمی دارند. دیواره سلولی در مایکوباکتریوم، اب گریز هیدروفوبیک، مومی و غنی از اسیدهای مایکولیک است. دیواره سلولی دارای لایه مایکولات و یک لایه پپتیدوگلیکان است که توسط یک نوع پلی ساکارید ویژه به نام آرابینوگالاکتان در کنارهم قرار گرفته‌اند. دیواره سلولی موجب سرسخت بودن و مقاومت باکتری نسبت به شرایط محیطی است. مسیرهای بیوسنتزی اجزای دیواره سلولی، اهداف مناسبی برای داروهای جدید سل هستند. بسیاری از گونه‌های مایکوباکتریوم بر روی محیط‌های کشت ساده دارای اسیدهای آمینه و آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن، گلیسرول به عنوان منبع کربن و نمک‌های معدنی رشد می‌کنند. دمای رشد مناسب برای گونه‌های مختلف، متفاوت است و از ۲۰ تا بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد بر اساس گونه، متفاوت است. کشت برخی از گونه‌ها بسیار مشکل است گونه‌های مشکل پسند و برخی دیگر زمان تقسیم بسیار طولانی دارند مانند مایکوباکتریوم لپره عامل بیماری جذام که هربار تقسیم آن، ۲۰ روز طول می‌کشد. کافی است این مدت زمان را با زمان تقسیم E.coli در هر ۲۰ دقیقه مقایسه کنید! همچنین روش‌های دستکاری ژنتیکی در مایکوباکتریوم‌ها هنوز به اندازه سایر باکتری‌ها پیشرفت نکرده‌است. مایکوباکتریوم‌ها را می‌توان بر اساس سرعت رشد تقسیم‌بندی کرد. آن‌هایی که در مدت ۷ روز، کلنی‌های قابل مشاهده با چشم غیرمسلح تولید می‌کنند، سریع الرشد نامیده می‌شوند و سایرین، کند رشد نامیده می‌شوند.

                                     

2. پیگمان زایی رنگدانه زایی

بر اساس تولید پیگمان‌های کارتنوئیدی در حضور یا عدم حضور نور، مایکوباکتریوم‌ها را می‌توان طبقه‌بندی کرد:

 • اسکوتوکروموژن‌ها گروه II: ایجاد کلنی‌های زرد و نارنجی چه در حضور نور و چه در حالت تاریکی می‌نمایند مانند مایکوباکتریوم اسکروفولاسئوم، مایکوباکتریوم گوردونه، مایکوباکتریوم گزنوپی زنوپی و مایکوباکتریوم سژولگای.
 • غیر کروموژن‌ها گروه III و IV: همواره بدون پیگمان هستند مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم بوویس و مایکوباکتریوم آویوم.
 • فتوکروموژن‌ها گروه I: هنگامیکه در معرض نور رشد می‌کنند، کلنی‌های غیرپیگمانه ایجاد می‌نمایند مانند مایکوباکتریوم کانزاسی، مایکوباکتریوم مارینوم و مایکوباکتریوم سیمیه.
                                     

3. ویژگی‌های رنگ آمیزی

مایکوباکتریوم‌ها، باکتری‌هایی اسید فاست هستند. برای رنگ آمیزی آن‌ها در نمونه‌های بافتی و میکروب‌شناسی از رنگ آمیزی زیل-نلسونZiehl-Neelsen و رنگ آمیزی کینیونKinyoun استفاده می‌شود. مایکوباکتریوم‌ها از نظر فنوتیپی شبیه نوکاردیا، کورینه باکتریوم و رودوکوک هستند.

                                     

4. ویژگی‌های اکولوژیکی

آن‌ها در همه جا از آب اب آشامیدنی گرفته تا منابع غذایی گسترده‌اند. برخی از آن‌ها مانند مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل و مایکوباکتریوم لپره عامل جذام، انگل‌های اجباری هستند و به‌طور آزادزی یافت نمی‌شوند.

                                     

5. بیماریزایی

مایکوباکتریوم‌ها می‌توانند میزبان را بدون هیچ نشانه‌ای آلوده سازند. به عنوان مثال، بیلیون‌ها نفر در جهان دارای عفونت بدون علامت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس هستند.

عفونت سلی یا آلودگی به میکروب سل زمانی اتفاق می‌افتد که فرد باسیل سل را در بدنش حمل کند، اما تعداد باکتری‌ها کم بوده و در حالت خفته قرار داشته باشند. در این حالت این باکتری‌های خفته تحت کنترل سیستم دفاعی بوده و باعث بیماری نمی‌شوند.

عفونتهای مایکوباکتریومی به سختی درمان می‌شوند. دیواره سخت باکتری، علت این امر است. همچنین آن‌ها به‌طور طبیعی به برخی از آنتی‌بیوتیک‌های متوقف‌کننده بیوسنتز دیواره سلولی مانند پنی سیلین مقاوم هستند. دیواره سلولی ویژه آن‌ها موجب پایداری آن‌ها به مدت طولانی در برابر اسیدها، بازها، شوینده‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، سیستم ایمنی بدن و غیره می‌شود. بیشتر مایکوباکتریوم‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های کلاریترومایسین و ریفامایسین حساس هستند. پروتئین‌های سطحی و ترشحی مایکوباکتریوم‌ها مانند سایر باکتری‌ها، در بیماریزایی آن‌ها نقش دارند.

                                     

6. تقسیم‌بندی پزشکی

مایکوباکتریوم‌ها بر اساس معیارهای پزشکی به چند گروه تقسیم می‌شوند: کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم بوویس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم میکروتی و مایکوباکتریوم لپره‌است. مایکوباکتریوم‌های غیر سلی به لاتین: Nontuberculous mycobacteria یا به اصطلاح NTM که می‌توانند بیماری‌های ریوی شبیه سل، لنفادنیت، عفونت‌های پوستی یا منتشر ایجاد کنند.

                                     

7. ژنوم

تعیین توالی مقایسه‌ای مایکوباکتریوم‌ها نشان دهنده پروتئین‌های منحصربه‌فرد و ویژه‌ای در گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم است. همچنین ۱۴ پروتئین فقط در گونه‌های مایکوباکتریوم و نوکاردیا یافت شده‌اند که بیانگر ارتباط نزدیک دو جنس اخیر است.

                                     

8. گونه‌ها

با استفاده از تست‌های فنوتیپی می‌توان گونه‌های مختلف مایکوباکتریوم را از هم متمایز ساخت. در تقسیم‌بندی قدیمی، از ویژگی‌های ظاهری و سرعت رشد برای طبقه‌بندی مایکوباکتریوم‌ها استفاده می‌شد. در طبقه‌بندی جدید از علم شاخه بندی و فیلوژنتیک برای طیقه بندی استفاده می‌شود. در زیر به برخی از گونه‌های مهم اشاره می‌کنیم:

کندرشدها

کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

 • مایکوباکتریوم توبرکلوزیس M. tuberculosis
 • مایکوباکتریوم میکروتی M. microti
 • مایکوباکتریوم آفریکانوم M. africanum
 • مایکوباکتریوم بوویس M. bovis

کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم

 • مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه هومینی سوئیس M. avium "hominissuis
 • مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه سیلواتیکوم M. avium silvaticum
 • مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه آویوم M. avium
 • مایکوباکتریوم ایندیکوس پرانی M. indicus pranii
 • مایکوباکتریوم آویوم زیر گونه پاراتوبرکلوزیس M. avium paratuberculosis
 • مایکوباکتریوم کلمبینس M. colombiense

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم گوردونه

 • مایکوباکتریوم آسیاتیکوم M. asiaticum
 • مایکوباکتریوم گوردونه M. gordonae

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم کانزاسی

 • مایکوباکتریوم گاستری M. gastri
 • مایکوباکتریوم کانزاسی M. kansasii

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم نان کروموژنیکوم غیرکروموژنیک

 • مایکوباکتریوم تره M. terrae
 • مایکوباکتریوم نان کروموژنیکوم M. nonchromogenicum

مایکوباکتریوم‌های تولیدکننده مایکولاکتون

 • مایکوباکتریوم شوتسی M. pseudoshottsii
 • مایکوباکتریوم اولسرانس M. ulcerans

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم سیمیه

 • مایکوباکتریوم سیمیه M. simiae
 • مایکوباکتریوم جناونس M. genavense

گونه‌های غیرقابل طبقه‌بندی

 • مایکوباکتریوم گزنوپی M. xenopi
 • مایکوباکتریوم لپره M. leprae
 • مایکوباکتریوم اسکروفولاسئوم M. scrofulaceum
 • مایکوباکتریوم سزولگای شژولگای M. szulgai
 • مایکوباکتریوم لپره موریوم M. lepraemurium
 • مایکوباکتریوم مارینوم M. marinum
 • مایکوباکتریوم لپروماتوزیس M. lepromatosis

گونه‌های با رشد متوسط

 • مایکوباکتریوم اینترمدیوم M. intermedium

سریع الرشدها

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم چلونه

 • مایکوباکتریوم آبسسوس M. abscessus
 • مایکوباکتریوم چلونه M. chelonae

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم فورتئیتوم

 • مایکوباکتریوم فورتئیتوم M. fortuitum

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم پارافورتئیتوم

 • مایکوباکتریوم پارافورتئیتوم M. parafortuitum

کلاد زیست دسته مایکوباکتریوم واکه

 • مایکوباکتریوم واکه M. vaccae

گونه‌های غیرقابل طبقه‌بندی

 • مایکوباکتریوم فلئی M. phlei
 • مایکوباکتریوم فلاوسنس M. flavescens
 • مایکوباکتریوم اسمگماتیس M. smegmatis
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →