ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

اضافه

اضافه یا وابستگی نوعی از ترکیب کلمات در گروه اسمی‌ست. بر خلاف ترکیب "موصوف و صفت" ، در ترکیب "مضاف و مضافٌ‌الیه" که به آن اضافه گفته می‌شود، هر دو کلمهٔ ترکیب، اسم هستند؛ اسم اولی مضاف و اسم دومی مضافٌ‌الیه نام می‌گیرد.

                                               

اطلس زبان‌شناسی

اطلس زبانشناسی گونه‌ای اطلس است که محدوده تاریخی و جغرافیایی پراکندگی گویشوران زبان‌ها را نشان می‌دهد. این اطلس در حقیقت کتابی است که در هر صفحه نقشه کامل یک کشور آمده و در هر مکان گویش رایج آن مکان نوشته می‌شود. به گزارش یونسکو در فوریه سال ۲۰۰۲ ...

                                               

اکتساب زبان

اکتساب زبان یا تحصیل زبان به فرایند پیچیدهٔ ایجاد و گسترش توان زبان‌دانی، سخن‌گویی، و تکلم در انسان اطلاق می‌شود. پدیدهٔ پراهمیت اکتساب زبان توسط کودکان از جملهٔ مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی در دانش امروزین و گسترهٔ زبان‌شناسی به‌شمار می‌آید. مطالعا ...

                                               

الفبای گیلکی

الفبای گیلکی دارای ۳۳ حرف است که مجموعه‌ای از تلفیق و آمیزش آنچه پاینده لنگرودی در کتاب فرهنگ گیل و دیلم خود آورد و بعد از آن، تأثیر بسیار زیادی که مجله گیله‌وا بر آثار مکتوب گیلکی گذاشت و در نهایت خط پیشنهادی گیلکی که به صورت منسجم و کامل اولین ...

                                               

انجمن زبان‌شناسی مجارستان

زبان‌شناسی مجارستان انجمنی پژوهشی در زمینه زبان‌شناسی است که در پایان جنگ جهانی دوم در کشور مجارستان و در فرهنگستان علوم مجارستان تأسیس شد. هدف نخستین شکل‌گیری این انجمن مطالعه زبان مجاری و زبان‌های اورالی و آلتایی و نیز گویششناسی مجاری بود. بمرا ...

                                               

اندیش‌آوا

اَندیش‌آوا ها در زبان، الفاظی قراردادی هستند که با ویژگیهای آوایی خود واقعیات عالم واقع را بیان می‌کنند. برای نمونه در زبانی از زبانهای نیجریهای شمالی به نام مِرگی ظهور ناگهانی پرنده و پرواز آن را با لفظ بِوو بیان می‌کنند. در زبانهای گوناگون آن د ...

                                               

انگلیسی ساده کاربردی

انگلیسی ساده کاربردی گونه کنترل‌شده زبان انگلیسی است که در اوایل دهه ۱۹۸۰ برای کمک به افراد غیرانگلیسی‌زبان توسعه یافت. به مرور انگلیسی ساده کاربردی یک الزام برای پروژه‌های دفاعی از جمله وسایل نقلیه زمینی و دریایی شد و امروزه بسیاری از کتابچه‌های ...

                                               

بافت (زبان‌شناسی)

بافت در زبان‌شناسی به پس‌زمینه متنی، گفتاری و مفهومی گفته می‌شود که در آن پس‌زمینه کلام به بیان آمده و گفته شده است. بدون دانستن بافتِ یک کلام، معنای درست آن کلام را نیز نمی‌توان دانست. یک عبارتِ یکسان در یک بافت می‌تواند معنای کاملا متفاوت یا مت ...

                                               

برجسته‌سازی

هنگامی که شاعر یا سراینده ترانه با شکستن معیارهای زبان روزمره با کمک وزن، پنداشته‌ها، برگزیدن ترکیب‌ها و واژه‌های فراخور و گاه حتی جابجایی برخی ارکان جمله، زبان را از هنجار کلام روزمره دور کند، به این کار او برجسته‌سازی گفته می‌شود. این اصطلاح او ...

                                               

پین‌یین

پین‌یین یا هانیو پین‌یین ، ، رایج‌ترین شیوهٔ لاتین‌نویسی زبان چینی ماندارین است. در شیوهٔ پین‌یین، حروف لاتین را برای نمایش صداها در زبان چینی به کار می‌برند، اما نحوهٔ تناظر این حروف با صداها چندان شبیه به لاتین‌نویسی رایج برای زبان‌های دیگر نیس ...

                                               

ترانویسی

ترانویسی اصطلاحی در زبان‌شناسی است که به نمایش نظام‌مند زبان به شکل نوشتاری گفته می‌شود. ترانویس شخصی است که ترانویسی می‌کند و حاصل کار او را ترانوشت می‌گویند. منبع یک ترانویس ممکن است زبان گفتاری باشد یا یک متن از پیش موجود که با خطی دیگر نوشته ...

                                               

ترجمه هم‌زمان

ترجمهٔ شفاهی ، عبارت است از برگرداندن یک مفهوم از زبان مبدأ به زبان مقصد به صورت شفاهی. آنچه مترجم مکتوب را از مترجم هم‌زمان متمایز می‌سازد این واقعیت است که مترجم هم‌زمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر اجباراً از تکنیک‌ها ...

                                               

تکرار گفتار

تکرار گفتار توسط یک شخص، از واکهی گفته شده که توسط شخص دیگری ساخته شده‌است، تولید می‌شود، مستلزم داشتن این توانایی است که افراد صدایی را که از تلفظ صوتی شخص دیگری می‌شنوند، دریافت کرده و به صورت آوای خروجی مشابهی، از دستگاه صوتی خود تولید کنند. ا ...

                                               

تلفظ

تلفظ از مباحث ویژه دانش زبان‌شناسی است که در آن به روند و نحوه ادای هجاها و واج‌ها میان اهل زبان پرداخته می‌شود. یک واژه به‌گونه‌های متفاوتی تلفظ می‌گردد. چگونگی تلفظ یک واژه که از واج‌ها و هجا تشکیل شده ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند سن و سال، ...

                                               

جزءواژگی

جزءواژگی اصطلاحی در حوزهٔ معناشناسی و بیانگر یکی از روابط مفهومی میان اقلام واژگانی است. جزءواژگی نشان‌دهندهٔ رابطهٔ کل به جزء میان دو مفهوم است. این رابطه نوعی رابطهٔ سلسله‌مراتبی است که میان اجزاء و کل تشکیل‌دهندهٔ آن اجزا برقرار می‌شود. جزءواژ ...

                                               

چندمعنایی

چندمعنایی در روانشناسی زبان به نوعی از آرایه یک کلمه یا یک عبارت و غیره) و نشانه‌هایی برای ریشه‌های معانی لغات، بزرگ می‌باشد. این آرایه مفهومی محوری در علوم اجتماعی، مطالعات رسانه ای محسوب می‌شود. از انواع گونه‌های این آرایه می‌توان به مواردی که ...

                                               

حرف (زبان‌شناسی)

حَرف یا وات در زبان‌شناسی، کوچکترین واحد تجزیه‌ناپذیر از زبان نوشتاری است که موجب تمایز معنایی می‌شود، مثل "ر" و "ز". برای مثال، اگر در واژهٔ "مراحم" ، حرف دوم با "ز" عوض شود، معنای واژه تغییر می‌کند. حروف، زیرمجموعه‌ای از تک‌نگاره‌ها هستند. حرف ...

                                               

دانشنامه

دانشنامه یا دائرةالمعارف ، مجموعه یا گردایهٔ نوشتاریِ جامع و فشرده‌ای است که شامل اطلاعاتی دربارهٔ همهٔ شاخه‌های دانش یا شاخهٔ مشخصی از دانش است. واژه دانشنامه در زبان فارسی تاریخ کهنی دارد و دانشنامه‌های کهنی نیز به زبان فارسی نوشته شده‌اند و وا ...

                                               

دایره واژه

دایره واژه‌ یک مجموعه است که شامل واژه‌های آشنا و مأنوس در زبان سخن گفتن یک انسان می‌باشد. "دایره واژه" معمولاً با افزایش سن آن فرد، گسترش می‌یابد. "دایره واژه" یک ابزار مفید و اساسی برای ارتباط و به دست آوردن دانش می‌باشد. در هنگام یادگیری زبان ...

                                               

دروسی در زبان‌شناسی عمومی

دروسی در زبان‌شناسی عمومی کتابی اثر فردینان دو سوسور، زبان‌شناس نامدار سوئیسی است. نام اصلی این کتاب Cours de linguistique générale است و در سال ۱۹۱۶ و پس از مرگ سوسور توسط شارل بالی و آلبر سِشِی برپایهٔ یادداشت‌های سرِ کلاس درس به چاپ رسید. این ...

                                               

دستور زبان

دستور زبان مجموعه قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژه‌ها، جمله‌ها، واج‌ها و آواها و معناها در زبان است. به عبارت دیگر؛ دستور زبان مجموعه قواعد و آیین‌هایی است که اهل زبان آن‌ها را به‌طور قراردادی و دسته‌ایی، مجموعه‌ای ، و تکاملی فراگرفته و زبان‌ آ ...

                                               

دستور گشتاری

دستور گَشتاری یا دستور زایشی-گشتاری گونه‌ای از دستور زبان است که شیوه توصیف آن از ساختار زبان‌ها، جدا از شیوه دستور زبان‌های سنتی است. دستور گشتاری می‌کوشد شیوه‌هایی که آگاهی‌های فطری افراد از دستور زبان در مغز پردازش شده و به منصه ظهور می‌رسد را ...

                                               

ریشه‌شناسی

ریشه‌شناسی ، علم مطالعهٔ تاریخی واژه‌ها و بررسی تحول شکل واژه‌ها است. مسائلی مانند اینکه چه موقع وارد زبانی شده‌اند، از چه منبعی وارد شده‌اند و این که در طول زمان چه تغییری در ساختار و معنای آن‌ها ایجاد شده‌ است، در این حیطه بررسی می‌شود. در زبان ...

                                               

ریشه‌شناسی عامیانه

ریشه‌شناسیِ عامیانه ، زیرمجموعه‌ای از دانش ریشه‌شناسی است. دانش ریشه‌شناسی نیز، به نوبهٔ خود، شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که در آن، شکلِ اولیهٔ واژهها و تغییر و تحول تاریخیِ آن‌ها موردِ بررسی قرار می‌گیرد. در ریشه‌شناسیِ عامیانه، بر پایهٔ شباهتِ آو ...

                                               

زبان اشاره

زبان اشاره یا زبان نشانه ، نظام قراردادیِ خاص منظم و پیشرفته زبانی است که برای انتقال معنا، به‌جای الگوهای صوتی یا نوشتاری در زبان، از الگوهای علائم دیداری در یک واژه اشاره استفاده می‌کند. این نوع زبان اشاره ممکن است متنوع باشد؛ اما امروزه یک زبا ...

                                               

زبان اشاره ارمنی

                                               

زبان پارسیگ (کتاب)

زبان پارسیگ: دستور زبان، واژه‌سازی و واج‌شناسی کتابی نوشتهٔ رهام اشه به زبان انگلیسی است. این کتاب را مریم تاج‌بخش و بزرگمهر لقمان به پارسی ترجمه کرده‌اند. در این کتاب که جامع‌ترین و مستندترین پژوهش در زمینهٔ زبان پارسیگ یا پهلوی است دستور زبان، ...

                                               

زبان چندترکیبی

زبانی که در آن نقش‌های نحوی عمدتاً از طریق ترکیب عناصر واژگانی و دستوری در قالب واژه‌هایی پیچیده و طولانی نشان داده می‌شود، زبان چندترکیبی یا زبان انضمامی نامیده می‌شود. زبان‌های چندترکیبی معمولاً "جمله‌واژه‌هایی" طولانی دارند مانند واژه tuntussu ...

                                               

زبان حرفه‌ای

زبان حرفه‌ای یا زبان صنفی اصطلاحی برای اشاره به دایره کلمات، عبارات و اصطلاحاتی‌ست که در یک حوزه تخصصی به کار می‌رود.

                                               

زبان دوم

در علومی که به بررسی فرایند یادگیری زبان می‌پردازند، زبان دوم به زبانی اطلاق می‌شود، که "شخص پس از یادگیری زبان اول در دوران بزرگسالی می‌آموزد." زبان دوم L2 هر زبانی است که بعد از اولین زبان مادری L1 یادگرفته می‌شود برخی زبان‌ها که معمولاً زبان‌ه ...

                                               

زبان رسمی

زبان رسمی به زبانی گفته می‌شود که به‌طور قانونی در کشور یا منطقه‌ای از کشور که از توانایی وضع قوانین خاص آن منطقه برخوردار است، انتخاب شده‌است. معمولاً زبانی به‌عنوان زبان رسمی انتخاب می‌شود که اکثریت جمعیت به آن سخن گویند زبان ملی. اما به‌دلیل و ...

                                               

زبان ساختگی

زبان ساختگی به زبانهائی گفته می‌شود که از سوی اهالی یک زبان به روش قلب ، افزودن ، تغییر معنا و حتی گاه برای تفنن و شاید ساده‌سازی ساخته می‌شود و عمدتاً استفاده ارتباط بین گروهی، به خصوص در بین کودکان و نوجوانان یا ارتباط بین اهالی صنوف را دارد. ب ...

                                               

زبان طبیعی

زبان‌های طبیعی به هر کدام از زبان‌هایی گفته می‌شود که توسط بشر در دنیا صحبت می‌شود و خودبه‌خود پدید آمده و تکامل یافته‌است. به عنوان مثال می‌توان زبان‌های فارسی، انگلیسی، آلمانی، و چینی را ذکر کرد. معمولاً این عنوان را در مقابل زبان‌های ساختگی مث ...

                                               

زبان فراساخته

زبان فراساخته در مقابل زبان طبیعی قرار دارد و زبانی است که عمداً و آگاهانه توسط فرد یا گروهی از افراد به‌گونه‌ای طراحی شده است که فاقد بی‌قاعدگی‌ها، پیچیدگی‌ها و استثناهای موجود در زبان‌های طبیعی باشد و یادگیری و مسلط شدن به آن نسبتاً آسان و در م ...

                                               

زبان گفتاری

زبان گفتاری یا زبان محاوره‌ای یکی از گونه‌های کاربردی زبان است که برای ارتباط کلامی به کار می‌رود و در تقابل با زبان نوشتاری قرار می‌گیرد. ساخت‌های زبانی به کار رفته در زبان گفتاری عموماً ساده‌تر از ساخت‌های به کار رفته در زبان نوشتاری هستند. گفت ...

                                               

زبان مخفی

زبان پنهان گونه‌ای از زبان رمزگونه است که به وسیلهٔ گروه‌های مختلف شامل جوانان، نوجوانان، سارقان و. به منظور پیشگیری از درک دیگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان دارای سابقهٔ کهنی است.

                                               

زبان مرده

زبان مُرده زبانی است که دگرگونی و تغییر در دستور زبان و واژگانش متوقف شده ولی ممکن است هنوز گویشورانی داشته باشد مانند زبان قبطی. در مقابل، اصطلاح زبان متروک به معنی زبانی است که دیگر زبان مادری کسی نیست.

                                               

زبان مستقل از متن

در نظریه زبان رسمی ، یه زبان مستقل از متن زبانیست که از یک گرامر مستقل از متن ساخته شده باشد. گرامرهای مستقل از متن متفاوت می‌توانند زبان مستقل از متن یکسانی تولید کنند. مهم است که خصوصیات زبان از خصوصیات گرامر مشخص تمایز داده شود. مجموعه همه زبا ...

                                               

زبان معیار

زبان معیار گونه‌ای نوشتاری یا گفتاری است که، افراد دارای تحصیلات بالای جامعه از آن استفاده می‌کنند و به عنوان الگوی زبان غالب، در جامعه پذیرفته شده‌است. در رسانه‌ها ، سخنرانی‌ها و کتاب‌های درسی مدارس یا در گفتگوها و مصاحبه‌های رسمی از گونه معیار ...

                                               

زبان میراثی

با پیروی از تعریف والدز زبان میراثی ، زبانی است که توسط اشخاص در خانه‌هایی صحبت می‌شوند که در آن یک زبان اصلی مثل انگلیسی در آمریکا، صحبت نمی‌شود یا اصلاً صحبت نمی‌شود. چنین زبانی قبل از زبان اصلی یاد گرفته می‌شود اما کاملاً یاد گرفته نمی‌شود زیر ...

                                               

زبان نوشتاری

زبان نوشتاری سیستم منظم نمادهای نوشتاری یا نویسه‌واره‌های معنادار است که به حفظ، بازتاب و انتقال زبان گفتاری کمک می‌کند. در زبان‌شناسی، نویسه‌واره کوچکترین نماد زبان نوشتاری اند که مانند حرف، موجب تمایز معنایی می‌شود، مثل نمادهای "م" ، ":" ، و "؟ ...

                                               

زبان همگانی

زبان همگانی فرضیه‌ای تاریخی یا اسطوره‌ای است که بر اساس آن همه مردم جهان یا اکثریت قاطع آن، به آن زبان صحبت کرده و آن را می‌فهمند. بعضی نظریه پردازان آن را همان زبان اولّیه همه افراد بشر یا تنها زبان موجود می‌دانند. برخی دیگر، زبان همگانی را زبان ...

                                               

زبان هوسه

زبان هوسه یا زبان هوسایی یکی از زبان‌های چادی و از خانواده زبان‌های آفریقایی-آسیایی است که در بخش‌هایی از شرق و مرکز افریقا نزدیک به سی و پنج میلیون گویشور دارد. همچنین تخمین زده می‌شود نزدیک به هجده میلیون نفر نیز این زبان را به عنوان زبان دوم ب ...

                                               

زبان Gta

زبان Gta ،", Dire) یک زبان موندایی است که توسط مردم دیدی هندوستان صحبت می‌شود. همچنین یک زبان نانوشته است اما از خط Odia برای نوشتن نیز استفاده می‌کند. به دلیل واج صوتی صحیحی و سیستم اعداد ویروسی قابل توجه است.

                                               

زبان‌شناس

انوری، حسن. فرهنگ بزرگ سخن هشت‌جلدی، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱، شابکِ دوره: ۳-۹۸-۶۹۶۱-۹۶۴-۹۷۸. ج ۵، مدخلِ "زبان‌شناس" شابکِ ج ۵: ۰-۹۴-۶۹۶۱-۹۶۴-۹۷۸

                                               

گونه کاربردی (زبان‌شناسی اجتماعی)

گونه کاربردی ، گونه موقعیتی یا سیاق به گونه‌ای از زبان اطلاق می‌شود که مربوط به ویژگی‌های گفتمانی کلام یا متن است. از انواع گونه کاربردی می‌توان به گونه اداری، روزنامه‌ای، ورزشی، علمی، تجاری، ادبی و بسیاری از حرفه‌ها و تخصص‌ها اشاره کرد.

                                               

زبان‌شناسی دکارتی

زبان‌شناسی دکارتی نام کتابی از نوام چامسکی، زبان‌شناس آمریکایی، است که در آن پیشینهٔ نظریهٔ زبان‌شناسی خود را در قرن‌های گذشته شرح می‌دهد. این کتاب اولین بار در سال ۱۹۶۶ در ایالات متحدهٔ آمریکا چاپ و منتشر شد. کتاب زبان‌شناسی دکارتی را احمد طاهری ...

                                               

زبان‌شناسی ساخت‌گرا

زبان‌شناسی ساخت‌گرا یکی از رویکردهای نظری در زبان‌شناسی است که زبان را به مثابه یک نظام مورد مطالعه قرار می‌دهد. فردینان دوسوسور را پیشگام زبان‌شناسی ساخت‌گرا می‌دانند؛ این رویکرد مبتنی بر برداشت اروپایی از این مفهوم است. از سوی دیگر، گروهی از زب ...

                                               

زبان‌شناسی شناختی

زبان‌شناسی شناختی رویکردی در مطالعه زبان است که به بررسی رابطه میان زبان انسان، ذهن او و تجارب اجتماعی و فیزیکی او می‌پردازد. به عبارت دیگر، در زبان‌شناسی شناختی تلاش می‌شود تا مطالعه زبان بر اساس تجربیات ما از جهان، نحوه درک و شیوه مفهوم‌سازی با ...

                                               

زبان‌شناسی صورت‌گرا

زبان‌شناسی صورت‌گرا رویکردی در مطالعه زبان است که عناصر زبان را صرف نظر از بافت زبانی یا اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌دهد و در مقابل زبان‌شناسی نقش‌گرا قرار می‌گیرد. دستور زایشی چامسکی و پیروانش و هم چنین انشعابات آن همچون معنی شناسی زایشی و غیره ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →