ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 22                                               

سالنامه ریاضیات محض و کاربردی

سالنامه ریاضیات محض و کاربردی یک مجله دوماهانه ریاضیات به زبان انگلیسی است که به جنبه‌های گوناگون ریاضیات محض و کاربردی می‌پردازد. این مجله در سال ۱۸۵۰ با نام "مجله علوم ریاضی و فیزیک" به وسیلهٔ فرانچسکو بریوشی و بارنابا تورتولینی بنیان نهاده شد ...

                                               

سکانت

سِکانت نسبت اندازه وتر به اندازه ضلع مجاور به زاويه مورد بحث در مثلث قائم الزاويه است. سكانت زاویهٔ α {\displaystyle \alpha } برابر معکوس کسینوس آن است. سکانت را با sec {\displaystyle \sec } نمایش می‌دهیم. شرط وجود سکانت این است که کسینوس زاویهٔ ...

                                               

شبه‌بردار

شبه‌بُردار یا بُردارِ محوری ، در ریاضی و فیزیک، مقداری است که مانند بُردار با چرخش مناسب انتقال می‌دهد، به همراه چرخشی نامناسب مانند تصویر، و با تصویر هم متفاوت است.

                                               

شش ضلعی عرفانی

در هندسه تصویری، قضیهٔ ژیلبرت پاسکال بیان می‌کند که اگر روی یک مقطع مخروطی شش نقطه اختیار کنیم، و به ترتیب A تا F نامگذاری کنیم، نقاط تقاطع AB با DE و BC با EF و CD با FA بر روی یک خط راست قرار دارند و بالعکس. این قضیه در صفحهٔ اقلیدسی بر قرار اس ...

                                               

شناساگر (ریاضیات)

در ریاضیات یک شناساگر یک تابع از X به Y است. شناساگرها هم می‌توانند ثابت باشند و هم یادگیرنده باشند. شناساگرهای یادگیرنده شناساگرهایی هستند که تناظر آنها از X به Y با افزایش داده‌های یادگیری بهبود می‌یابد. شناساگرهای یادگیرنده به دو دسته راهنمایی ...

                                               

صفرهای سمت راست فاکتوریل

اعداد فاکتوریلی کاربرد زیادی در علم آمار و ریاضیات دارند برای مثال با حروف کلمه morteza می توان چند کلمه ساخت؟ حرف اول می‌تواند شامل ۷ گزینه باشد. حرف دوم، نمی‌تواند شامل حرف اول باشد یعنی به ۶ طریق می‌تواند انتخاب گردد. حرف سوم، نمی‌تواند حرف او ...

                                               

ضرایب لاگرانژ

ضرایب لاگرانژ ، نام روشی است در بهینه‌سازی برای یافتن بیشینه و کمینه موضعی برای توابع با داشتن یک یا چند قید برابری. این روش به افتخار ژوزف لویی لاگرانژ به این نام نام‌گذاری شده‌است. به عنوان مثال در شکل ۱ مسئله بهینه‌سازی را به صورت زیر در نظر ب ...

                                               

ضرب متقاطع

طرفين و وسطين طرفين و وسطين هميشه با كسرها يا با نسبت مى آيد. نمونه اش ٣.٥ و ٦.١٠ حالا بايد شش را ضرب پنج كرده و ده را ضرب پنج كرده.درسته حاصل ضرب هر دوي آن‌ها ٣٠ شد.فقط دقت كنين بايد آن كسر هاى مورد نظر مساوى باشند.

                                               

عدد

شماره یا عدد یکی از مفاهیم پایه‌ای ریاضیات است. این مفهوم بسیار پیچیده و مورد بحث است و در گذشته بیشتر مورد کاوش و تفکر قرار می‌گرفت، نقل است که افلاطون در بخشی از سفرهای خود با عقاید عجیب فیثاغورسی از جمله این که اعداد از اجسام فیزیکی پیرامون ان ...

                                               

عدد کولگن-کارپنتر

عدد کولگن-کارپنتر یا عدد دوره یک عدد بی بعد می باشد که در دینامیک سیالات بیانگر اهمیت رابطه بین نیروی پسا و نیروی لختی در اجسام شناور در سیالات مواج است.برای مقادیر کم از این کمیت لختی تاثیر بیشتر دارد و برای مقادیر زیاد از آن نیروی پسا موثرتر اس ...

                                               

عددنویسی هندی-عربی

عددنویسی هندی-عربی یا دستگاه اعداد هندی-عربی یک دستگاه شمارش بر پایه ۱۰ و بر اساس ارزش مکانی است که پراستفاده‌ترین دستگاه شمارش در جهان است. طریقه نوشتن اعداد به سبک امروزی را اروپائیان از طریقه نگارش اعداد توسط خوارزمی ریاضیدان و دانشمند ایرانی ...

                                               

فشرده سازی بیلی بورل

فشرده سازی بیلی-بورل نوعی فشرده سازی برای فضاهای هرمیتی متقارن می باشد که توسط آرمند بورل و بیلی معرفی شده است. برای نمونه اگر C {\displaystyle C} یک فضای خارج قسمتی نیمفضای بالایی به وسیله زیرگروه همنهشتی S L 2 {\displaystyle SL_{2}} باشد، آنگاه ...

                                               

فضای سیمپلکسی

در ریاضیات یک فضای سیمپلکسی عبارت است از یک شیء سیمپلکسی در رده فضاهای توپولوژیک یا به زبان نظریه رده ها یک عمل‌گر خلافِ جهت از ردۀ سیمپلکس به ردۀ فضاهای توپولوژیک است.

                                               

فهرست انتگرال توابع گویا

                                               

فهرست ریاضی‌دانان مسلمان

متفکران مسلمان به ریاضیات و فروع آن، مانند حساب، هندسه، نجوم و موسیقی توجه خاص داشتند و در این علوم بیش از همه از کتب اقلیدس و فیثاغورس سود بردند. همچنین از هندیان، ایرانیان، بابلیان و مصریان کسب دانش کردند و خود نیز مطالب مهم بر آنان افزودند. آن ...

                                               

قاعده ضرب

در حساب دیفرانسیل، از قاعدهٔ ضرب برای محاسبهٔ مشتق دو عبارتی که درهم‌ضرب شده استفاده می‌شود. این قاعده به‌صورت زیر است: f ⋅ g ′ = f ′ ⋅ g + f ⋅ g ′ {\displaystyle f\cdot g=f\cdot g+f\cdot g\,\!} و در روش نمادگذاری لایبنیدز داریم: d x u ⋅ v = u ⋅ ...

                                               

قانون ذوزنقه

در آنالیز عددی، قانون ذوزنقه راهی برای محاسبهٔ تقریبی انتگرال معیّن است. قانون ذوزنقه از تقریب خطّی استفاده می‌کند. همان‌طور که در شکل می‌بینید بدین صورت است که می‌توان نمودار تابع را با تقریب خطی به یک سری ذوزنقه تبدیل کرد و سپس با محاسبهٔ مجموع ...

                                               

قضیه آرتین-ریس

قضیه آرتین-ریس یا لم آرتین-ریس قضیه ای است در جبر جابجایی که افزون بر آن کاربردهایی در هندسه جبری نیز دارد. این قضیه به افتخار امیل آرتین و دیوید ریس نامگذاری شده است.

                                               

قضیه اعداد اول

در نظریه اعداد، قضیه اعداد اول توزیع مجانبی اعداد اول بین اعداد صحیح مثبت را توصیف می کند. این قضیه ایده شهودی کم شدن چگالی اعداد اول در اعداد صحیح بزرگ را به صورت صوری و دقیق تر بیان می کند. قضیه اعداد اول به صورت مستقل و جداگانه توسط ژاک آدامار ...

                                               

قضیه باقی‌مانده چندجمله‌ای

در جبر، قضیه باقیمانده چند جمله ای یا قضیه کوچک بزو کاربرد تقسیم چند جمله ای‌های اقلیدسی است. این بیان می‌کند که باقیمانده تقسیم یک چند جمله ای f {\displaystyle f} توسط چند جمله ای خطی x − r {\displaystyle x-r} برابر است با f. {\displaystyle f.} ...

                                               

قضیه بریانشون

در هندسه، قضیهٔ بریانشون که بر گرفته از نام شارل ژولین بریانشون است. او این قضیه را وقتی دانشجوی مدرسهٔ پلی تکنیک بود ثابت کرد و در مجلهٔ مدرسه به چاپ رساند. این اکتشاف از اولین مثال‌های اصل ثنویت در هندسه است. قضیه بریانشون بیان می‌کند که اگر AB ...

                                               

قضیه راسر

قضیهٔ راسر قضیه‌ای است در نظریهٔ اعداد که جان بارکلی راسر در سال ۱۹۳۹ منتشر کرده است. فرض کنیم p n {\displaystyle p_{n}} جملهٔ n {\displaystyle n} اُم در دنبالهٔ اعداد اول باشد. در این صورت از قضیه اعداد اول یک تحلیل مجانبی برای p n {\displaystyl ...

                                               

قضیه صفر شدن کاواماتا-فیوگ

قضیه صفر شدن کاواماتا-فیوگ ، قضیه ای در هندسه جبری است. این قضیه تعمیمی است از قضیه صفر شدن کدایرا درباره صفر شدن گروههای کوهمولوژی منسجم به جفتهای لگاریتمی. این قضیه میگوید: اگر L {\displaystyle L} یک کلاف خطیِ نفِ بزرگ nef big line bundle روی خ ...

                                               

قضیه فیروزبخت

اگر p n {\displaystyle p_{n}} ،n امین عدد اول باشد آنگاه برای هر n≥۱ p n 1 / n > p n + 1 / n + 1 {\displaystyle p_{n}^{1/n}> p_{n+1}^{1/n+1}} اگر این حدسیه درست باشد آنگاه حدس کرامر نیز درست خواهد بود.

                                               

قضیه لوروت

قضیه لوروت قضیه ای در نظریه میدان ها است. این قضیه به نام ریاضیدان آلمانی یاکوب لوروت که نخستین بار آن را در سال ۱۸۷۶ به اثبات رسانده است نامگذاری شده است.

                                               

قضیه مشتق‌گیری فوبینی

قضیه مشتق‌گیری فوبینی قضیه‌ای است در آنالیز حقیقی که به افتخار ریاضیدان ایتالیایی گوییدو فوبینی که آن را اثبات کرده‌است نامگذاری شده‌است. این قضیه درباره همگرایی سری‌های مشتق‌های توابع یکنوا است.

                                               

قضیه نقطه ثابت

در ریاضیات، قضیه نقطه ثابت یا تکرار ساده قضیه‌ای است که می‌گوید در صورت برآورده‌شدن پاره‌ای از شرایط می‌توان اطمینان حاصل کرد که تابع F حداقل یک نقطهٔ ثابت مانند x دارد. منظور از نقطهٔ ثابت نقطه‌ای است که در آن F = x {\displaystyle F=x} است.

                                               

قضیه نوتر درباره رویه‌های گویا

در ریاضیات و بویژه در هندسه جبری، قضیه نوتر درباره رویه های گویا ، قضیه ای است کلاسیک درباره رده بندی رویه ها که شرایطی را برای گویا بودن رویه ها به دست می دهد. این قضیه می گوید که اگر S {\displaystyle S} یک رویه ناتکین و φ: S → P 1 {\displaystyl ...

                                               

قضیه AF+BG

در ریاضیات، قضیه AF+BG قضیه ای است در هندسه جبری که شرایطی را بیان می‌کند که در صورت برقراری آن‌ها معادله یک خم جبری بر حسب معادله دو خم دیگر قابل توصیف است. این قضیه به افتخار ریاضیدان آلمانی ماکس نوتر که آن را نخستین بار ثابت نمود، نامگذاری شده ...

                                               

کد همینگ

در مخابرات، کد همینگ، کد تصحیح خطای خطی می‌باشد که به افتخار ریچارد همینگ، مخترع آن گذاشته شده‌است. کدهای همینگ می‌توانند همزمان ۲ بیت خطا را شناسایی کنند و ۱ بیت خطا را تصحیح کنند؛ از طرفی parity code به تنهایی نمی‌تواند خطاها را تصحیح کند و فقط ...

                                               

هارالد کرامر

هارالد کرامر در ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۳ در استکهلم سوئد به دنیا آمد.او در سال ۱۹۱۲ وارد دانشگاه استکهلم شد و در سال ۱۹۱۹ به عنوان استادیار این دانشگاه مشغول به خدمت گردید. او ابتدا به شیمی و ریاضی علاقه بسیاری داشت و در این دو رشته فعالیت زیادی انجام داد ...

                                               

کرسی ریاضیات لوکاسی

                                               

کمی و کیفی

در ریاضیات،‌ دو دیدگاه برای انجام عمل تقسیم وجود دارد. در دیدگاه کمی در مورد تعداد سوال میشود؛ در دیدگاه کیفی در مورد اندازه هر قسمت سوال میشود. به عنوان مثال، عبارت: ۲ ÷ ۶ میتواند به دو شکل تفسیر شود: ۱. چند قسمت ۲تایی، باهم جمع شوند تا عدد ۶ حا ...

                                               

کنگره جهانی ریاضیدانان

کنگرهٔ جهانی ریاضیدانان ، بزرگترین کنگرهٔ ریاضیات است که هر ۴ سال یک بار از سوی اتحادیه جهانی ریاضیات برگزار می‌شود. نخستین کنگره در سال ۱۸۹۷ در زوریخ برگزار شد. مدال فیلدز، که بالاترین نشان ریاضیات است، در جریان این کنگره اهدا می‌شود. در سال ۱۹۰ ...

                                               

گراف هندسی تصادفی

در نظریه گرافها، گراف هندسی تصادفی ساده‌ترین شبکه فضایی ریاضی است، یعنی یک گراف غیر جهت‌دار که با جای گذاری تصادفی N گره در فضای متری ساخته‌شده است دو گره به یک دیگر وصل می‌شوند اگر و تنها اگر فاصله‌ی بین دو گره مقدار مشخصی باشد مثلاً کمتر از مقد ...

                                               

گراف هی‌وود

گراف بدون جهت با ۱۴ رأس و ۲۱ یال است. گراف هی وود ۳-منتظم است و همهٔ دورها در آن ۶ یا بیشتر یال دارند. عدد تقاطع که همان قطرگراف است ۳ است و کوچکترین گراف منتظم با این عدد تقاطع است. این گراف به نام پرسی جان هی وود نامگذاری شده‌است. این گراف هم ه ...

                                               

گروه بنیادی

در ریاضیات و در شاخه ی توپولوژی جبری، گروه بنیادی یک فضای توپولوژیکی، گروهی از دسته های هم ارزی تحت هموتوپی حلقه ها یی است که داخل آن فضا قرار دارند. این گروه، اطلاعات مربوط به شکل بنیادین، یا حفره های فضای توپولوژیکی را در خود ثبت می کند. گروه ب ...

                                               

گروه پیمانه‌ای پیکار

در ریاضیات، گروه پیمانه ای پیکار که به افتخار امیل پیکار که نخستین بار در سال ۱۸۸۱ آنها را مورد بررسی قرار داد نامیده شده اند گروهی به شکل S U {\displaystyle SU} است که L {\displaystyle L} یک توری ۳ بعدی روی حلقه اعداد صحیح یک میدان موهومی دوگانی ...

                                               

گروه فوکسی

در ریاضیات، یک گروه فوکسی زیرگروهی گسسته از گروه P S L {\displaystyle PSL} است. این گروه‌ها نقش بسزایی را در نظریه فرم‌های پیمانه‌ای بازی می‌کنند. این گروه‌های به نام ریاضیدان آلمانی، لاتساروس فوکس که آنها را برای نخستین بار معرفی کرد نامیده شده‌اند.

                                               

گوگول‌پلکس

گوگول پلکس ؛ یک عدد معادل ۱۰ googol است. در ریاضیات، بزرگی گوگول پلکس می‌تواند به شکل‌های دیگر از نماد عدد بزرگ، ازقبیل تتراشن، نشان داده شود.

                                               

گوه (هندسه)

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. "Wedge geometry". در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی. Harris, J. W., & Stocker, H. "Wedge". §4.5.2 in Handbook of Mathematics and Computational Science. New York: Springer, p. 102, 1998 ISBN 978-0-387-94746-4

                                               

لم ازگود

در ریاضیات و به‌ویژه در آنالیز مختلط، لم ازگود گزاره‌ای است که می‌گویَد یک تابع پیوسته چند متغیره مختلط که نسبت به همۀ متغیرها جداگانه هولومورف باشد، خود یک تابع هولومورفیک است. این گزاره بدون فرض پیوستگی تابع مورد نظر نیز درست است، ولی اثباتِ آن ...

                                               

لم اسپرنر

لم اسپرنر در واقع معادل ترکیبیاتی قضیهٔ نقطهٔ ثابت برور می‌باشد و توسط امانویل اسپرنر اثبات شده‌است. این لم به زبان ساده بیان می‌کند که در هر رنگ آمیزی اسپرنری که در پایین به تعریف این نوع از رنگ آمیزی خواهیم پرداخت یک سیمپلکس n {\displaystyle n} ...

                                               

ارمن لوران

                                               

ماتریس دوران

ماتریس دوران در جبر خطی، به ماتریسی گفته می‌شود که توسط آن می‌توان اشکال را در فضای اقلیدسی دوران داد. برای مثال ماتریس R = {\displaystyle R={\begin{bmatrix}\cos \theta &-\sin \theta \\\sin \theta &\cos \theta \\\end{bmatrix}}} نقاط را در ...

                                               

مثلث بزیه

مزیت مثلث بزیر در گرافیک کامپیوتری تقریب راحت آنها توسط مثلث‌های منظم است. عبارت زیر نقاط کنترلی جدید را برای نصف مثلث بزیر کامل با گوشه α 3 ، یک گشوه در میان منحنی بزیر α 3 و β 3 و گوشه سوم در γ 3 است. α 3 ′ α 2 β ′ α β 2 ′ β 3 ′ α 2 γ ′ α β γ ′ ...

                                               

مثلث رولو

مثلت رولو شکلی است که از تقاطع سه دیسک دایره‌ای تشکیل شده‌است که مرکز هر یک از دایره‌ها روی محل برخورد دو تای دیگر است. مرز آن خمی با پهنای ثابت است. به جز دایره، مثلث رولو ساده‌ترین و شناخته‌شده‌ترین خم با پهنای ثابت است. منظور از پهنای ثابت این ...

                                               

مسئله بروکارد

مسئله بروکارد نام یکی از مسئله‌های حل نشده در ریاضیات است که توسط هنری بروکارد در سال ۱۸۷۶ مطرح شد. همچنین در سال ۱۹۱۳ این مسئله به طور مستقل توسط سرینیواسا رامانوجان مطرح شد.

                                               

مسئله محاسباتی انجام‌پذیر

یک مسئله محاسباتی انجام‌پذیر نامیده می‌شود اگر الگوریتم کارایی برای حل آن وجود داشته باشد. توضیح آنکه الگوریتمی کارا است که پیچیدگی آن به وسیله یک چند جمله‌ای از درجه n {\displaystyle n} کراندار شده باشد. یک مسئله محاسباتی انجام‌ناپذیر خواهد بود ...

                                               

مکمل یک

مکمل یک روشی برای نمایش اعداد صحیح است. مکمل یک عدد دودویی را می‌توان با صفر کردن تمام یک‌ها و یک کردن تمام صفرها به دست آورد. از این روش برای ذخیره‌سازی اعداد صحیح در رایانه استفاده می‌شود. مکمل یک متمم دارای معایب زیادی است و عمده‌ترین آنها این ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →